สถานที่ท่องเที่ยว โคราช

สถานที่ท่องเที่ยว โคราช หรือ นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังได้ชื่อว่าเป็น ประตูสู่ภาคอีสาน ด้วยความได้เปรียบด้านการคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยว โคราชมีครบทุกอย่าง ดังนั้นทั้งสองรัฐจึงเหมาะสำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวนครราชสีมาหรือโคราช ที่เที่ยวไม่ควรพลาด 10 ที่เที่ยวสวยๆ น่าสนใจ จะมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย ที่ท่องเที่ยวโคราช

จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ท่องเที่ยว โคราช

สถานที่ท่องเที่ยว โคราช  หรือที่รู้จักกันในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ชื่อเมืองนครราชสีมาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในบทความในฐานะเมืองของพระยามหานครในระหว่างการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา) ในรัชสมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนครราชสีมามายังที่ตั้งปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2021

ที่มาของชื่อ จังหวัด

มีผู้เสนอว่าเมืองนครราชสีมาอาจเป็นเมืองเดียวกับเมืองราช พ่อขุนผาเมือง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลายประการ นอกจากนี้ รูปปั้นทหารสยาม ที่ระเบียงปราสาทนครวัดอาจเป็นสยามจากลุ่มแม่น้ำมูลที่ติดต่อกับนครราชสีมา นครราชสีมายังถูกกล่าวถึงหลายครั้งในพงศาวดารกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่านครราชสีมาเป็นคำไทยใหม่ แบ่งได้เป็นคำว่า นคร ราช และสีมา แปลว่า เมืองใหญ่สุดขอบอาณาจักร (ราช + สีมา) โคราช (ภาษาถิ่น: โก-ราด ไทยกลาง: โก-ราด) เขมร: Ko-Riat) น่าจะเป็นที่ฉ้อฉลของนครราชสีมา (ออกเสียงว่า Kon-Hrad ตามสำเนียงซึ่งเป็นคำย่อของชาวนาสำหรับนครราชสีมา) หรือ Angkor Ridge ซึ่งต่อมาลดเป็น Gora ริจและเพี้ยนเป็นโคราช . ในที่สุดชื่อเมืองสมัยใหม่ในอินเดียในแคว้นเดียวกับอโยธยาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากชื่อเมืองโคราฆปุระ (Gorakhpur) ตามการสันนิษฐานของสมเด็จย่าแต่อย่างใด เพราะเมืองเขาโคราชนั้นเก่าแก่กว่าเมืองโครักปูร์ ที่ท่องเที่ยวโคราช

อนุสาวรีย์ย่าโม

สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน โคราช โคราชต้องแวะ ” อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญเพื่อสักการะย่าโม หรือ ท้าวสุรนารี วีรสตรีที่ชาวโคราชเคารพบูชา เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม บนฐานทาสี ซอกไม้สิบสองสี่เหลี่ยมบรรจุอัฐิท้าวสุรนารี แต่งกายด้วยยศกษัตริย์ ยืนถือดาบ มือขวา ปลายดาบแตะพื้น พระหัตถ์ซ้ายหันไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอนุสรณ์สถานสตรีสตรีแห่งแรกของประเทศ

มือทั้งสองยันพื้นบนที่นั่งแทบบาตรย่าโม เพลง สุนารี ราชสีมา มาเที่ยวโคราชถึงเมืองโคราช สิ่งแรกที่ต้องทำคือการไปสักการะย่าโมหรือท้าวสุรนารีที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารี มีชื่อจริงว่า “คุณหญิงโม” เป็นภริยาของปลัดจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช

ระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนชุมพล อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนฐานทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ไม้สิบสองเหลี่ยมเยื้องบรรจุเถ้าถ่านของท่านในจีวร ยืนถือดาบ มือขวาปลายดาบแตะพื้น พระหัตถ์ซ้ายหันไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอนุสรณ์สถานสตรีสตรีแห่งแรกของประเทศ ทุกท่านที่มีโอกาสแวะเวียนมาสักการะเสริมบารมีในทางที่ดีให้ชีวิตงดงามเป็นพิเศษ

ประตูชุมพล

สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน โคราช ใครมา อนุสาวรีย์ย่าโม ไม่ควรพลาด ลอดซุ้มก็ห้ามพลาดเมื่อมา การเดินทางสู่นครราชสีมาให้ผ่านซุ้มประตูชุมพลที่อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ย่าโม เชื่อกันว่าผู้ใดผ่านประตูชุมนุมนี้เพียงครั้งเดียวจะได้กลับโคราชในเร็ววัน และถ้าผ่าน 2 ครั้งก็จะได้มาทำงาน หรือมาทางโคราช แต่ถ้าผ่านถึง 3 ครั้ง จะได้คู่ครองที่เป็นชาวโคราช

ประตูชุมพล เป็นประตูด้านทิศตะวันตกของเมืองเก่าในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านก่อนพ.ศ. พ.ศ. 2199 เป็นปีที่พระองค์ครองกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้สร้างกำแพงประตูเมืองขึ้นด้วย เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะป้องกันการรุกรานของเขมร ญวน ลาว ท่องเที่ยวโคราช

ได้จ้างช่างจากอยุธยามาสร้าง มีเจ้านายชาวฝรั่งเศสที่มาจากเมืองโคราชและเมืองเสมามาช่วยกันออกแบบวางผังเมืองมักจะมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรให้เป็นจริง เพราะเชื่อกันว่าถ้าผ่านประตูนี้ 1 ครั้งจะได้กลับโคราชเร็ว แต่ถ้าผ่าน 2 ครั้งจะได้ทำงานหรือมาโคราช ถ้าผ่าน 3 ครั้งจะได้คู่ครองที่เป็น คนโคราช.

ปราสาทหินพนมวัน

แหล่งท่องเที่ยวโคราช ชมปราการหินงามวิจิตรปราสาทหินพนมวัน เป็น สถาปัตยกรรม ในคติขอมโบราณ ห่างไกลเมืองโคราช ตามเส้นทางหลวงไปอำเภอพิมาย – ขอนแก่น เป็นปราการหินที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย สร้างขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยแกระ-บาฆิณ แล้วสร้างเจดีย์ 5 องค์บนยอดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาคารอิฐทั้งหมด 10 หลัง

เป็นปราสาทไม่ใหญ่โตนัก แต่มีเรื่องราวให้พบเจอ เดินดูได้สบายแม้อากาศบางช่วงจะร้อนมากแต่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ช่วยได้มากสามารถเดินทางไปชม ปราสาทหินพิมาย ได้ในวันนั้น ดีค่ะ ประทับใจมาก แหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัด นครราชสีมา

ทุ่งทานตะวันไร่มณีศร

แหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัด นครราชสีมา เที่ยวแบบคูลๆ ที่โคราช มาพักผ่อนที่โคราช ชมวิว รับลม กับทุ่งทานตะวัน ปัจจุบันทุ่งทานตะวันที่นิยมมากที่สุด คือ ทุ่งทานตะวันเขาใหญ่ ไร่มณีศร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมูสีจะเป็น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง 17 กิโลเมตร ทุ่งทานตะวันที่นี่มีพื้นที่กว่าร้อยไร่และจะบานสะพรั่งในฤดูหนาวเป็นสีเหลืองสวยงามมาก ถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปังมีสไตล์

เมื่อลมหนาวส่งท้ายปีพัดพาให้บรรยากาศเบิกบานอยู่เสมอก็ถือเป็นช่วงเวลาทองในการรอชมดอกไม้งามโดยเฉพาะดอกทานตะวันที่บานตามเวลาที่ไร่มณีศร เขาใหญ่ จนสร้างความตื่นเต้นให้หลายๆ คน และเตรียมวางแผนเดินทางไปเก็บความสวยงามด้วยตาคุณเอง แต่ปีนี้ จะยิ่งใหญ่ สวยงาม สมการรอคอยหรือไม่? เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก

ที่เที่ยวธรรมชาติโคราช ไร่มณีศร เขาใหญ่ (28 พฤศจิกายน 2564) เผยความงามของทุ่งทานตะวัน ชวนตะลึง ดอกทานตะวัน บานสะพรั่งทั่วเชิงเขา เรียกได้ว่าล่องหน มองไปทางไหน ก็เห็นสีเหลืองอ่อน จนอยากเข้าไปถ่ายรูปทุกซอกทุกมุม

วัดหลวงพ่อโต

แหล่ง ท่องเที่ยว นครราชสีมา  วัดหลวงพ่อโต วัดสวยใกล้กรุงเทพฯ วิหารหลวงพ่อโต หรือ วัดโนนกุ่ม ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว กลางทุ่งทานตะวันเป็นวัดสวยอีกแห่งในโคราช สร้างโดย สรพงศ์ ชาตรี และ ดวงเดือน จิไธสง มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) บังคับให้ชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ” วัดสรพงษ์

จุดเด่นที่สุดของวัดนี้คือมีรูปหล่อหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวยงามมาก สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน องค์นี้เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน มีวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย แต่ยังให้ความเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากความสวยงามภายในวัดต่างๆ แล้ว บริเวณโดยรอบ

สรพงษ์ ชาตรี หรือ พี่เอก ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นอกจากการเป็นศิลปินแล้ว พี่เอก สรพงษ์ ยังเป็นนักแสดงที่เป็นพระเอกขวัญใจคนไทยตลอดกาล ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เมตตาบารมี หรือที่หลายคนเรียกกันว่า วัดสรพงษ์ ตั้งอยู่ในตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สรพงศ์ ชาตรี ได้ริเริ่มและรวบรวมพลังแห่งศรัทธาสร้างศาสนสถานแห่งนี้ต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายในพระอุโบสถ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ได้สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) หรือที่เรียกกันว่า หลวงปู่โต๊ะ เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองแดง วัดเส้นรอบวง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน

ผาเก็บตะวัน

สถานที่ท่องเที่ยว โคราช  เที่ยวโอบกอดธรรมชาติสัมผัสแสงแรกยามเช้าที่ผาเก็บตะวัน ชมหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ผาเก็บตะวัน ที่เที่ยวโคราช อุทยานทับลาน ใกล้สระแก้ว ยามเช้าจะเห็นหมอกบางๆ คุณอาจจะโชคดีได้เห็นทะเลหมอกในบางวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และเราสามารถเห็นป่าเขียวขจีในวันที่แดดจ้า หรือในยามเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก ท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสุดโรแมนติก นอกจากชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาเก็บตะวันแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างการปลูกป่าให้นักท่องเที่ยวได้ทำความดีใครอยากเที่ยวชมธรรมชาติและสูดอากาศดีๆที่ผาเก็บตะวันให้เต็มปอด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและปลูกป่าสวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้ว

ผาเก็บตะวัน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทุกครั้งที่มาเยือนที่นี่เราจะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไป ในยามเช้าจะเห็นหมอกบางๆ คุณอาจจะโชคดีได้เห็นทะเลหมอกในบางวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ในวันที่มีแดดจะมองเห็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ หรือในยามเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก ท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสุดโรแมนติก สถานที่ท่องเที่ยวโคราชในเมือง

บทความ

ร้านอาหารนครราชสีมา พลาดแล้วจะเสียใจ !

ร้านอาหารนครราชสีมา ร้านอร่อยเมืองย่าโม จ.นครราชสีมา เรียกได้ว่ามีเยอะมาก เป็นไปไม่ได้ที่จะเยี่ยมชมร้านอาหารอร่อย ๆ ที่นี่ทั้งหมดภายในวันเดียว อีกทั้งยังมีความหลากหลายสูงมาก

อ่านเพิ่มเติม

รีวิว ของฝากโคราช นครราชสีมา ที่ขึ้นชื่อ

รีวิว ของฝากโคราช จังหวัดนครราชสีมา หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในชื่อ “โคราช” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ

อ่านเพิ่มเติม

คาเฟ่โคราชอำเภอเมือง จุดเช็คอินชิคๆ ที่ต้องมา!

คาเฟ่โคราชอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันว่า โคราช เป็นจังหวัดที่เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยว ใครๆ ก็ต้องนึกถึงเขาใหญ่อย่างแน่นอน แต่จริงๆ

อ่านเพิ่มเติม