ย้อนอดีต ” ปราสาทหินพนมวัน โคราช ” เหตุไฉนใยสร้างไม่สำเร็จ

ปราสาทหินพนมวัน โคราช กลีบกานพลูขนาดใหญ่รก บดบังแสงอาทิตย์ยามเย็น มีเพียงแสงลอดออกมาจากใต้ใบไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันส่องแสงเป็นลำแสงลงมายังพื้นเบื้องล่าง เบื้องหลังคือสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ สถาปัตยกรรมเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งเรียงรายจนกลายเป็น ปราสาทหลังใหญ่ ลมพัดเอื่อยๆ นกประจำถิ่นร้องเจี๊ยกๆ ฉันผ่านกำแพงหินเหล่านั้น ยืนอยู่หน้าป้อมปราการหินที่เรียกว่า พูดถึงปราสาทหินในประเทศไทยเราก็มีปราสาทหินมากมาย ที่สำคัญได้แก่ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทสต๊กก๊อกธม เป็นต้น ป้อมหินทุกป้อม ล้วนมี อิทธิพลขอม หรือขอม เข้าร่วมทุกป้อม ดูยาวและจริงจังมากเมื่อต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ละป้อมแบบเจาะลึก แต่เรากำลังพูดถึงแหล่งโบราณคดี ความพิเศษของมันคือเรื่องราวต่างๆ ทำให้จินตนาการว่าเรากำลังย้อนกลับไปในยุคที่ป้อมหินทุกแห่งยังเป็นศูนย์กลางของสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและผู้คนในสมัยโบราณ ปราสาทพนมวัน   ปราสาทหินพนมวัน โคราช ปราสาทหิน   ปราสาทหินพนมวัน โคราช ไม่ไกลจากตัวเมืองโคราช. หรือจังหวัดนครราชสีมา ยังมีปราสาทหินอยู่ด้านหลัง ไม่เป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับปราสาทหินพิมายที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุ ตัวป้อมเองยังคงมีรูปแบบ สถาปัตยกรรม เหมือนกับป้อมหินอื่นๆ บางส่วนเท่านั้น ที่ยังมีร่องรอยของการสร้างไม่เสร็จ และยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมปราสาทแห่งนี้ถึงยังสร้างไม่เสร็จ มีลักษณะแตกต่างจากป้อมหินอื่น ๆ แต่ในปัจจุบัน ต่อมา กรมศิลป์ได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมป้อมจนแล้วเสร็จ ถนนหมายเลข […]